Draga djeco!

Draga djeco!

Pročišćavanje otpadnih voda vrlo je zahtjevan i složen proces.

Što možemo svi zajedno učiniti kako bismo što manje onečišćavali naše vode?

  • Otpaci kao što su ostaci hrane nakon obroka, vrećice za čaj, papiri, plastika i ostali kruti otpad moraju se bacati u koš za smeće.
  • U WC školjku ne smiju se bacati gume za žvakanje, štapići za čišćenje ušiju, plastične vrećice, krpe ili slično.
  • Za pranje i čišćenje trebaju se korititi ekološka sredstva koja sadrže manje opasnih sastojaka te se na taj način otpadne vode manje onečišćuju. Sva sredstva za čišćenje trebamo pažljivo i štedljivo upotrebljavati.
  • Boje i lakovi također se ne smiju bacati u kanalizaciju, već ih treba odnijeti na mjesto za zbrinjavanje posebnog otpada.
  • Smeće, opušci od cigareta, papiri, novine i plastične vrećice ne smiju se bacati na pločnik i cestu, već u koš za smeće.

Uvjereni smo da ćete pomoći u čuvanju naših dragocjenih voda.
Neka nam osnovno načelo bude:

"Čuvajmo našu prirodu i naše vode!"