Donacija Domu za djecu u Nazorovoj, "Večernji list", 14. 12.

Donacija Domu za djecu u Nazorovoj, "Večernji list", 14. 12.