Donacija Poliklinici u Klaićevoj, "Vjesnik", 21.12.

Donacija Poliklinici u Klaićevoj, "Vjesnik", 21.12.