Radovi na GOK-u u istočnom dijelu Zagreba

Članak objavljen u časopisu "Aktuell" za jesen 2014, Br. 53

GOK - Aktuell