Biološko pročišćavanje otpadnih voda i obrada mulja

Projektiranje, gradnja i puštanje u pogon uređaja za biološko pročišćavanje otpadnih voda odvijalo se u četiri jednake etape. Radovi na izgradnji objekata za biološko pročišćavanje otpadnih voda započeli su 1. prosinca 2004., a završeni su trideset i tri mjeseca kasnije sukladno dinamičkom planu ugovorenom s Gradom Zagrebom. Kapacitet izgrađenog uređaja iznosi 1,2 milijuna ES. U tehničko-tehnološkom smislu, postupak biološkog pročišćavanja otpadnih voda s pripadajućom obradom mulja predstavlja drugi stupanj obrade otpadnih voda, jer se nadovezuje na prvi stupanj obrade tj. mehaničko pročišćavanje. Kapacitet uređaja može se prema potrebi proširiti na 1,5 milijuna ES.

Fotogalerija