Glavni dovodni cjevovod za dovod otpadnih voda iz Novog Zagreba na CUPOVZ (GDC)

Novi glavni dovodni cjevovod za odvodnju otpadnih voda iz Novog Zagreba dio je cjelokupnog projekta infrastrukturnih objekata za izgradnju Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba (CUPOVZ). Iz Novog Zagreba, dijela grada južno od Save s više od 100.000 stanovnika, kanalizacijske vode odvode se pomoću cca. 4 km dugog retencijskog kanala do crpne stanice Mičevec. U crpnoj stanici Mičevec crpke podižu otpadnu vodu u tlačni cjevovod kojim se otpadne vode iz Novog Zagreba u dužini od cca. 6,4 km prebacuju preko Save i dovode na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

Micevec