Pixabay.com

Tag der Menschenrechte

Aus der Welt 10.12.2023.

Dan ljudskih prava svake se godine obilježava 10. prosinca – na dan kada je Opća skupština Ujedinjenih naroda 1948. usvojila Opću deklaraciju o ljudskim pravima (UDHR). UDHR je prekretnica koja proglašava neotuđivo pravo na koje svatko ima pravo kao ljudsko biće - bez obzira na rasu, boju kože, vjeru, spol, jezik, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili društveno podrijetlo, imovinu, rođenje ili drugi status. Dostupan na više od 500 jezika, to je najviše prevedeni dokument na svijetu.

Tema za 2020.: Bolje se oporavite - zauzmite se za ljudska prava

Ovogodišnja tema Dana ljudskih prava odnosi se na pandemiju bolesti COVID-19 i usmjerena je na potrebu bolje izgradnje osiguravanjem da su ljudska prava u središtu napora za oporavak. Svoje zajedničke globalne ciljeve postići ćemo samo ako smo u stanju stvoriti jednake mogućnosti za sve, riješiti propuste izložene i iskorištene zbog COVID-19 te primijeniti standarde ljudskih prava kako bismo se uhvatili u koštac s ukorijenjenim, sustavnim i međugeneracijskim nejednakostima, isključenošću i diskriminacijom.

10. prosinca prilika je da ponovno potvrdimo važnost ljudskih prava u ponovnoj izgradnji svijeta koji želimo, potrebu za globalnom solidarnošću kao i našom međusobnom povezanošću i zajedničkim čovječanstvom.

U okviru općeg poziva UN-a na djelovanje "Ustani za ljudska prava", cilj je angažirati širu javnost,  partnere i obitelj UN-a kako bi potaknuli transformativno djelovanje i pokazale praktične i inspirativne primjere koje mogu doprinijeti boljem oporavku i poticanju otpornijeg društva.

Pripremila : Astrid Werbolle

Unsere Website verwendet Cookies, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern und Ihren Besuch zu verfolgen.
Weiterlesen...

Ok Cookies entfernen