Još jedna potvrda izvrsnosti

akreditacija1

Labos

Povodom prvog dana akreditacije IL ZOVuip-a  

Interni laboratorij tvrtke Zagrebačke otpadne vode – upravljanje i pogon d.o.o. akreditirani je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu potvrde o akreditaciji broj br. 1524. Dana 15.04.2016. Interni laboratorij tvrtke ZOVuip (IL ZOVuip) ishodio je svoju prvu potvrdu o akreditaciji ispunjenjem zahtjeva za osposobljenost ispitnih laboratorija.    

Za ispunjenje tih zahtjeva bilo je potrebno da svi zaposlenici laboratorija prihvate i žive novi sustav, što je i postignuto tijekom jednogodišnjeg kontinuiranog rada na razvoju i izradi sustava kvalitete. Novouvedeni sustav kvalitete prošao je niz unutarnjih i vanjskih ocjena, te rezultirao potvrdom od Hrvatske akreditacijske agencije kao dokaz usklađenosti rada IL ZOVuip-a s navedenim standardom, odnosno uspješno je provedena ocjena zaposlenika, opreme i metoda, čime smo postali ravnopravni član velike obitelji akreditiranih laboratorija.

Od samog osnivanja rad IL ZOVuip-a temelji se na nizu podzakonskih propisa i dozvola koje je IL ZOVuip ispunjavao prvenstveno ishođenjem Ovlaštenja od nadležnog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva.

Tijekom godina, s jedne strane dolazi do kontinuiranog povećanja zahtjeva, koji se stavljaju pred laboratorije kako bi se kvaliteta rada u laboratorijima povećala, dok s druge strane ti isti zahtjevi ulaze u razne zakonske propise, što u konačnici, donošenjem novog Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13) i Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (NN 74/13), koji kao jamstvo i kontrolu kvalitete obavljanja navedene djelatnosti propisuju obavezu da su laboratoriji i njihovi podugovaratelji, koji na teritoriju Republike Hrvatske obavljaju djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda, dužni primjenjivati sustav upravljanja u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025 ili drugim jednakovrijednim međunarodno priznatim normama.

Tako je tvrtka ZOVuip u čijoj sastavnici je Interni laboratorij, a u cilju da zadrži certifikate i ovlaštenja, preuzela inicijativu i obavezu, te sukladno tome ispunjava sve postavljene zahtjeve.

Piše: Marin Ganjto, dipl.kem.inž.

Our website uses Cookies to improve your user experience and keep track of your visit.
Read more...

Okay Remove cookies