Pixabay.com

Svjetski dan ekologije

Iz ekologije 22.2.2024.

Dana 22. veljače obilježava se svjetski dan ekologije. Pojam ekologija predstavlja znanost, koja se bavi proučavanjem odnosa između organizama te odnosa između organizama i njihovog okoliša. Termin ekologija prvi uvodi E. H. Haeckel, koji ekologiju opisuje pomoću grčkih riječi oikos-dom i logos-govor. Sami pojam uključuje interdisciplinarni karakter, obzirom da proučava odnose biljaka i životinja prema vrlo raznolikim činiteljima živog i neživog okoliša. To su klimatski činitelji, edafski činitelji ili činitelji tla, kao i utjecaji biljnog i životinjskog svijeta te razni posredni ili izravni utjecaji čovjeka, tzv. antropogeni faktori.

Ekologija čovjeka, kao podjela ekologije prema vrsti organizma, bavi se proučavanjem odnosa čovjeka i njegova okoliša. Čovjek, koji je svojim razvojem unaprijedio tehnologiju i industrije, unazadio je utjecaj na okoliš te ugrozio svoj opstanak. Svojim djelovanjem prema prirodi, poput trošenja prirodnih resursa, neprimjerenog odlaganja otpada, ispuštanja štetnih kemikalija i mnogih drugih postupaka,čovjek ugrožava svoj okoliš i biosferu.

Bitna značajka garancije održivosti planeta Zemlje je održivi razvoj. Pojam održivog razvoja prvi put definira Svjetska komisija za okoliš i razvoj 1987. godine. Komisija prikazuje održivi razvoj kao zadovoljavanje potreba sadašnje generacije, bez ugrožavanja budućih generacija da zadovolje svoje potrebe.

Kako bi maksimalno zaštitili okoliš, predlaže se ponovna upotreba i reciklaža otpada, kontrolirano ispuštanje plinova u atmosferu, potrebno je maksimalno povećati stopu korištenja obnovljivih izvora energije te osigurati zaštitu šumskih područja. Također, ekološka restauracija jedna je od važnih čimbenika ekologije. Naime, ekološka se restauracija sastoji od oporavka strukture i funkcije degradiranog ekosustava, vraćanja u prethodno, poznato stanje. Među metodama koje se provode u ekološkoj obnovi valja napomenuti pošumljavanje, sekundarnu sukcesiju, biološke koridore i translokacije.

Ljudi nisu gospodari Zemlje, već samo njezini privremeni stanovnici. Ova nas rečenica potiče na promišljeno iskorištavanje i održavanje Zemljinih resursa. Kada se jednom prihvati važnost očuvanja okoliša i težina obnove uništenog, tek tada počinje življenje u skladu s prirodom.

Piše:

Petra Vukovinski, univ. bacc. appl. chem.

Izvori:

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=17328

https://www.ekoloji.com/hr/ekoloji/ekolojinin-onemi/

Ove web stranice koriste kolačiće kako bi poboljšale Vaše korisničko iskustvo i vodile analitiku o posjećenosti.
Saznaj više...

U redu Izbriši kolačiće